Getruta

Getruta

 • en mångårig foderbaljväxt
 • långsam utveckling i början då känslig för fleråriga ogräs
 • tål inte skugga, men förnöjsam vad gäller näring
 • trivs bäst i grova mineraljordar och lerjordar
 • trivs inte i organisk jord
 • starkt rotsystem
 • mycket stabil och produktiv för ensilage och gröngödsling
 • innehåller inte växtöstrogener
 • en bra biväxt (nektar + pollen)
 • Rensningsslåtter med hög stubb är rekommenderad i första år i sen juni – början av juli
 • På skördeåren två skördar, den första slåttern bör göras i början av blomningen, den andra på senhösten
 • såddmängd i blandningar 8-12 kg/ha, sådjup 2 cm
 • användning av ympade frön är nödvändig
 • förpackningsstorlek 10 kg