Foderraps

Foderraps

  • ettårig
  • i början är tillväxten relativt långsam, således är ren växtlighet känslig för ogräs
  • en av de bästa korsblommiga foderväxterna
  • känslig för bomullsmögel, lämplig för växelbruk endast en gång i 4-5 år
  • drar nytta av riklig kalkning
  • lummig växtlighet, relativt blött foder
  • används i ettåriga foderblandningar och viltåkerblandningar
  • såddmängd i blandningar 1-3 kg/ha
  • sådjup 1-2 cm
  • förpackningsstorlek 10 kg