Blålucern

Blålucern

 • en mångårig baljväxt, rötterna djupa och starka
 • producerar mycket protein
 • kräver värme, men tål torka
 • dränering av jorden måste vara fungerande
 • övervintrar bäst på sluttande och mullhaltiga ler- och sandjordar med ett pH-värde över 6
 • känslig för ogräs under den tidiga utvecklingen
 • smakar bra till älgar och rådjur på viltåker
 • bra återväxtförmåga, men tål inte intensiv bete
 • växtöstrogenhalt är låg
 • Pondus har den bästa vinterhärdigheten
 • en biväxt (nektar)
 • såddmängd i blandningar 5-10 kg/ha, sådjup 2 cm
 • användning av ympade frön är viktig
 • förpackningsstorlek 10 kg