Bearbetningsrädisa

  • ettårig
  • drar nytta av riklig kalkning, upptar näringsämnen effektivt
  • pålroten växer ganska snabbt och luckrar upp alven
  • bäst när sådd på sensommaren
  • insådd med spannmål före eller strax efter tröskning
  • såddmängd i blandningar 5-10 kg, ren 10-15 kg/ha
  • sådjup 1-2 cm
  • förpackningsstorle 25 kg