Timotej-klövervallblandning

5 % alsikeklöver Frida, ympad
5 % vitklöver SW Hebe/Sonja, ympad
10 % rödklöver Ilte/SW Yngve/Nemaro, ympad
80 % timotej Iki/Tenho/Nuutti

  • odlingssäker blandning för gröngödsling och ensilage som passar till alla jordarter
  • klöverfrön färdigympade
  • förpackningsstorlek 20kg