Ensilageblandning med klöver

5 % SW Hebe -vitklöver, ympad
5 % alsikeklöver Frida, ympad
10 % rödklöver Ilte/SW Yngve/Nemaro, ympad
20 % ängsvingel Kasper/Arni
60 % timotej Tenho/Nuutti

  • odlingssäker blandning för gröngödsling och ensilage som passar till alla jordarter
  • klöverfrön är färdigympade
  • förpackningsstorlek 20 kg