Naturcom mukana Luke Ruukin tutkimusasemapäivillä!