Mitä kasveja lammastilan nurmituotannossa tyypillisesti viljellään?

Lammastiloilla suositaan usein lehteviä ja laidunnusta kestäviä heiniä ja palkokasveja. Ne maittavat lampaille erinomaisesti ja tarjoavat ravintoa läpi kasvukauden. Laadukkailla laitumilla voidaan nostaa tilan nurmien satotasoja ja toisaalta tasata satovaihteluita. Lammaslaitumien viljelykierto on usein niittonurmia pitempi, jolloin kestävien rehukasvien viljely todellakin kannattaa. Lisäksi hyvässä kunnossa olevasta laitumesta voidaan korjata myös säilörehua.

Naturcomin Lammasnurmi- ja Lammas-Extra-seoksessa on monipuolisesti heiniä, apiloita ja mailasia. Monipuolisten seoksien etuna on laaja kirjo erilaisia kasvuominaisuuksia. Syväjuuriset heinät ja apilat sietävät kuivuutta ja kestävät tallausta. Sen sijaan matalajuurisemmat heinät, kuten timotei ja englanninraiheinä, kestävät paremmin kosteutta. Lammas-Extra-seoksessa on myös rehumailasta, joka kestää laidunnusta ja on erittäin maittava rehukasvi. Lisäksi rehumailanen talvehtii hyvin ja on pitkäikäinen. Mailasia ja apiloita sisältävissä seoksissa tulee kuitenkin varoa korkeaa pohjavettä tai erityisen hapanta maaperää.

Tutustu tarkemmin lammastiloille suunniteltuihin tuotteisiin:
https://naturcom.fi/tuote/apilaseokset/lammasnurmiseos/

Timotein rooli siemenseoksissa

Timotei on lähes kaikkien monivuotisten nurmien perusheinä. Se on Suomessa eniten tuotettu ja viljelty nurmiheinä eikä suotta: timotein viljelyvarmuus on Suomessa vertaansa vailla.

Timotein vahvuudet?

Talvenkestävyys on ehdottomasti timotein valttikortti. Virallisissa lajikekoetuloksissa esimerkiksi Grindstadin keskimääräinen talvituho-% on ollut 2000-2016 järjestetyissä kokeissa pyöreästi 3 % luokkaa (Luke). Timotei on myös kasvupaikan suhteen erittäin vaatimaton ja viihtyy happamallakin maalla. Juuristo ei ole myöskään erityisen herkkä kosteudelle.

Timotei lähtee kasvuun aikaisin keväällä ja hyötyy alkukevään lämmöstä ja kosteudesta. Kevätkasvun ansiosta timotei varmistaa alkukesän sadon hitaampien lajien vielä vahvistuessa. Timotei on myös helppo täydennyskylvettävä ja puhdaskasvustona monien mielestä parasta kuivaheinää.

Timotein viljelyn haasteet?

Timotein juuristo on melko matala, minkä vuoksi se kärsii kuivana kesänä poutimisesta herkemmin kuin esimerkiksi ruoko- tai nurminata.

Lisäksi timotein odelman kasvu on heikkoa, joten sen sato laskee merkittävästi toiseen niittoon. Sen vuoksi se soveltuu parhaiten kahden niiton nurmiin. Kolmen niiton nurmissa timotei kaipaa rinnalleen nopeampikasvuisia heiniä, jotka kasvavat odelmaa. Timotei, nadat ja apilat ovat tyypillisesti hyvä yhdistelmä eri ominaisuuksia – jälkikasvukykyä, satoisuutta ja poudankestävyyttä.

Tiivistäen

Timoteita kannattaa sisällyttää lähtökohtaisesti seokseen kuin seokseen, kun viljellään monivuotisia nurmia. Kuitenkin haettaessa eri käyttötarkoituksia vastaavia erityisominaisuuksia, on timotei usein komponentti, jonka perinteisesti suurta osuutta ryhdytään pienentämään.

Esimerkiksi Pihvilaidunseoksessamme® timotein osuus on pienempi, noin kolmannes kaikista seoskomponenteista. Timotein tilalla on  seoksessa paremmin tallausta kestäviä ja nopeampikasvuisia heiniä, kuten englanninraiheinää ja niittynurmikkaa. Näin ollen timotein osuuden laskemisella saadaan seokseen enemmän haluttua käyttötarkoitusta vastaavia lajeja, mutta säilytetään timotein hyvä puolet – viljelyvarmuus ja alkukesän sato. Timotein osuus säilyy kuitenkin laidunheiniin nähden riittävänä, jotta Pihvilaidunseoksesta® saa myös hyvää säilörehua.

Eri kasvilajien ominaisuuksia ja hyötyjä kannattaa suunnitella tarkkaan, jotta perustettu nurmi palvelee haluttua käyttötarkoitusta.

Luomupäivät 2019!

Luomupäivät 2019 takana. Tapahtumassa jälleen kerran paljon keskustelua ja ammattilaisten puheenvuoroja muun muassa luomun valttikorteista, kestävistä viljelyratkaisuista ja luomusiementuotannon tulevaisuudesta.

Hienoa, että saimme olla tänäkin vuonna osa tapahtumaa!😊

Syksyn koehavainnointia

Käytämme runsaasti aikaa koetoimintamme tulosten käsittelyyn ja ruutujen havainnointiin kasvukauden eri vaiheissa. Syysaikaan havainnoimme muun muassa monivuotisten kokeiden kasvustojen eroja ja pyrimme tunnistamaan voittavat lajikkeet.

Kuvassa kirjataan ylös havaintoja rehumailasen koeruudusta Ruukin Lukella. Rehumailanen menestyikin erinomaisesti kokeissamme huolimatta tutkimusaseman historiallisen kuivasta kasvukaudesta. Monet apilat, jopa heinätkin, kärsivät heinäkuun kuivuudesta. Uusien keväällä perustettujen monivuotisten kokeiden osalta on mielenkiintoista nähdä, miten lajit talvehtivat kuivan kesän jälkeen.

Kuulemme myös innokkaasti asiakkaidemme kasvustohavaintoja!

Parhaiden tilojen 3. sijalla Hilja ja Markku Raappanan tila

Maamme kolmanneksi paras tila on Siikajoella,
Hilja ja Markku Raappanan karjan EKM tuotos on upea 13 473 kg.
Paljon onnea Hilja ja Markku!

Maatalousyrittäjän kokemuksia tilan omista seoksista Hilja ja Markku Raappana, Takalon tila, Siikajoki

Takalon tilan korkeatuottoinen lypsykarja vaatii laadukkaan säilörehun. Tavoitteena tilan säilörehulle on korkea satotaso, hyvä laatu ja sulavuus. Monipuoliset nurmiseokset suunnitellaan maalajien ja tilan tarpeiden mukaan. Esimerkiksi hiehoille ja ummikoille käytetään omia siemenseoksiaan, koska niiden vaatimukset säilörehulle poikkeavat lypsävistä.

”Aiemmin sekoitimme itse apilan siemenet nurmiseoksiin. Kylvöalan lisääntyessä ajan ja ylimääräisen työn säästämiseksi siirryimme tilaamaan seokset Naturcomilta täysin räätälöityinä ja kylvövalmiina. Painopiste käyttämissämme seoksissa on nurmen monipuolisuus ja viljelyvarmuus, jotka luodaan kestävillä kasvilajeilla ja -lajikkeilla. Samalla saamme parannettua myös maan kasvukuntoa, joka edesauttaa nurmen selviämistä erilaisissa olosuhteissa.

Nurmet perustetaan useimmiten suojaviljaan, jolla varmistamme hyvän kasvuun lähdön ja talvenkestävyyden. Käytämme myös kevätruisvehnän ja herneen seoksia, jotka korjataan kokoviljasäilörehuksi. Nurmia täydennetään Naturcomin täydennysseoksella, jotta nurmi saadaan pidettyä tiheänä ja satotasot korkealla.

Kaavoihin ei tule kangistua, uusia lajeja sekä lajikkeita otamme mielellämme kokeiluun monipuolistamaan seoksia entisestään.”
– Hilja Raappana

Esimerkki tilalla käytettävästä seoksesta

Takalon valkuaisnurmi
20 % timotei Nuutti
15 % timotei Tenho
10 % timotei Tryggve
18 % nurminata SW Revansch
10 % englanninraiheinä SW Birger
5 % ruokonata Retu
10 % rehumailanen Karlu
5 % sinimailanen Live
5 % puna-apila Ilte
1 % alsikeapila Frida
1 % valkoapila Jögeva4