Kaura

  • kauralle soveltuvat kaikki maalajit
  • sopii tuki- ja seoskasviksi mm. herneelle
  • hyvin menestyvä vilja, hyödyntää hyvin maaperän ravinteita ja eloperäistä lannoitusta
  • on taudinkestävä ja kilpailee hyvin rikkoja vastaan
  • Matty-lajikkeessa yhdistyvät mm. korkea satotaso, hehtolitrapaino ja suuri jyväkoko, myös mainio rehukaura
  • uutena lupaavana lajikkeena Canary
  • kylvömäärä 180-220 kg/ha ja puitavissa seoksissa tukikasvina 20-50 kg/ha
  • kylvösyvyys 2 – 3 cm
  • pakkaus 600 kg