Rainata

  • italianraiheinän ja nurminadan tai ruokonadan risteytys
  • ruokonatatyyppi karkeampi ja nurminatatyyppi laadukaampi
  • Hykor-lajike on nurminadan ja italianraiheinän risteytys
  • talvehtii joskus kohtuullisesti Etelä-Suomessa
  • sopii usein korjattaviin nurmiin nostamaan ensimmäisen vuoden satoa
  • heikohko maittavuus ja sulavuus
  • hyvä jälleenkasvukyky
  • kylvömäärä seoksissa 2-4 kg/ha
  • pakkauskoko 10 kg