Retu-snabbetesblandning

5 % foderraps Akela
5 % italienskt rajgräs Meroa
5 % rajsvingel Hykor
5 % rödsvingel Gondolin
5 % rörsvingel Retu/Karolina/Kora
10 % ängsvingel Kasper/Arni
15 % ängsgröe Balin
15 % engelskt rajgräs Riikka/Mathilde
35 % timotej Tenho/Tryggve/Grindstad

 • snabb betesblandning av hög kvalitet
 • foderraps får plantuppslag snabbare än gräs och skyddar jorden mot torkning, ger smaklig skörd snabbt
 • italienskt rajgräs är ett av de mest snabbväxande ettåriga gräsen
 • timotej är basgräs i blandningen
 • Retu-rörsvingel har utmärkt återväxtförmåga och tål väl tramp, torka och vinter
 • ängsvingel ger en bra skörd och har god återväxtförmåga
 • engelskt rajgräs växer snabbt redan under första året, har bra återväxtförmåga, ökar smaklighet och förbättrar första årets skörd
 • ängsgröe tål väl nedtrampning och intensivt bete och ger relativt bra skörd
 • rödsvingel är mycket torktålig och tål väl frekvent nedtrampning och intensivt bete
 • rajsvingel har väldigt stor skördpotential, återväxtförmåga är god. Förbättrar första årets skörd.
 • om det behövs kan man tillsätta vitklöver, alsikeklöver och käringtand i blandningen
 • ympning av klöver är alltid bäst att göra innan blandning med andra gräsfrön
 • utsädesmängd 30 kg/ha, sådjup 1-2 cm
 • förpackningsstorlek 20 kg