Snabbetesblandning utan foderraps

5 % italienskt rajgräs Meroa
5 % rajsvingel Hykor
5 % rödsvingel Gondolin
5 % rörsvingel Retu/Karolina
10 % ängsvingel Kasper/Arni
15 % engelskt rajgräs Riikka
20 % ängsgröe Balin
35 % timotej Tenho/Lidar/Grinstad

 • snabb betesblandning av hög kvalitet utan foderraps
 • italienskt rajgräs är ett av de mest snabbväxande ettåriga gräsen
 • rajsvingel ger riklig skörd och har utmärkt återväxtförmåga
 • timotej är basgräs i blandningen
 • Retu-rörsvingel har väldigt bra återväxtförmåga och tål väl tramp, torka och vinter
 • ängsvingel ger god skörd och har bra återväxtförmåga
 • engelskt rajgräs är snabbväxande redan under såddåret, har bra återväxtförmåga, ökar smaklighet och förbättrar första årets skörd
 • ängsgröe tål nedtrampning och intensivt bete och ger relativt bra skörd
 • rödsvingel är mycket tålig för bete och tramp och tål torka utmärkt
 • rajsvingel har väldigt stor skördpotential, återväxtförmåga är god. Förbättrar första årets skörd.
 • om det behövs kan man tillsätta vitklöver, alsikeklöver och käringtand i blandningen
 • ympning av klöver är alltid bäst att göra innan blandning med andra gräsfrön
 • utsädesmängd 30 kg/ha, sådjup 1-2 cm
 • förpackningsstorlek 20 kg