Retu-rybsvallblandning

27% vårrybs Apollo
40 % timotej Iki/Vega
11 % ängssvingel Kasper
8 % rörsvingel Retu
8 % rödklöver Saija/Ilte
6 % alsikeklöver Frida

  • en blandning för sådd av vårrybs och etablering av vall med klöver
  • lämplig för ensilage eller hö, tål partiellt bete
  • trivs i torka jordar och tack vare alsikeklöver även på mer mullhaltigare växtplatser
  • klöverfrön är bakterieympade
  • utsädesmängd 30 kg/ha (rybs 8,1 kg och gräs 21,9 kg/ha)
  • sådjup 1-2 cm
  • förpackningsstorlek 20 kg