Retu-klövervallblandning

Retu-klövervallblandning

5 % alsikeklöver Frida, ympad
5 % vitklöver SW Hebe, ympad
10 % rödklöver Saija/SW Yngve, ympad
25 % rörsvingel Retu/Karolina
55 % timotej Tenho/Nuutti

  • färdig klövervallblandning till ensilage
  • kan användas till ensilage eller hö, återväxt också till bete.
  • goda resultat på olika växtplatser
  • klöverfrön är bakterieympade
  • utsädesmängd 20-25 kg/ha, sådjup 1-2 cm
  • förpackningsstorlek 20 kg