Retu-betesgräsblandning

5 % rödsvingel Gondolin
5 % rajsvingel Hykor
10 % rörsvingel Retu/Karolina
15 % ängsgröe Balin
15 % engelskt rajgräs Riikka
15 % ängssvingel Kasper/Arni
35 % timotej Tenho/Lidar/Grindstad

  • en fungerande betesblandning av hög kvalitet
  • kan också användas till ensilage och även hö
  • timotej säkrar den första skörden
  • Retu-rörsvingel har utmärkt återväxtförmåga. Tål torka och tramp och har bra vinterhärdighet
  • ängssvingel ger rikliga skördar och har god återväxtförmåga.
  • engelskt rajgräs är snabbväxande redan under såddåret och har god återväxtförmåga. Engelskt rajgräs ger också bättre smaklighet och förbättrar första årets ensilageskörd.
  • ängsgröe ger relativt bra skörd, är tramptålig och klarar intensivt bete
  • rödsvingel tål väl torka, frekvent nedtrampning och intensivt bete
  • rajsvingel har väldigt stor skördpotential, återväxtförmåga är god. Förbättrar första årets skörd.
  • om nödvändigt är det möjligt att tillsätta vitklöver 1-2 kg/ha, alsikeklöver 2kg/ha och käringtand 1-2 kg/ha
  • ympning av klöver är bäst att göra innan blandning med andra gräsfrön
  • utsädesmängd  20-25 kg/ha, sådjup 1-2 cm
  • förpackningstorlek 20 kg