Ensilageblandning

25 % Kasper-ängssvingel
75% Tenho/Nuutti-timotej

  • basblandning för ensilage
  • timotej är odlingssäker och ger god första skörd
  • ängssvingel säkrar återväxtförmågan
  • utsädesmängd 20-25 kg/ha, sådjup 1-2 cm