Lucernbetesblandning för hästar

20 % foderlucern Karlu, ympad
20 % ängsgröe Balin
20 % timotej Lidar/Grindstad
15 % rörsvingel Retu/Karolina
10 % ängssvingel Kasper/Arni
10 % engelskt rajgräs Riikka
5 % rödsvingel Gondolin

  • populär allroundblandning för bete
  • passar också till ensilage
  • foderlucern fixerar kväve och tål väl bete och slåtter
  • ängsgröe är välsmakande, tål nedtrampning och intensivt bete och ger relativt bra skörd
  • timotej säkrar den första skörden
  • engelskt rajgräs har god återväxtförmåga, ger bättre smaklighet och förbättrar första årets ensilageskörd
  • ängssvingel ger god skörd och har bra återväxtförmåga
  • rödsvingel tål väl torka och tramp
  • utsädesmängd 25 kg/ha, sådjup 1-2 cm
  • förpackningsstorlek 20 kg