Alfa2-lucernblandning

60 % blålucern Pondus/SW Nexus, ympad
20 % rörsvingel Retu/Karolina
20 % timotej Iki/Tenho/Nuutti

  • traditionell blandning för blålucernodling
  • passar till hö och 2-skördesystem ensilage
  • kan användas på torka och sluttande jordar
  • lucernfrö är bakterieympat och skyddpelleterat
  • utsädesmängd 25 kg/ha
  • sådjup 1-2 cm
  • förpackningstorlek 20 kg