Rödklöver

Rödklöver

 • luckrar upp jorden, särskilt lerjorden
 • djupt rotsystem, tycker således inte om högt grundvatten
 • tål bra torka
 • övervintring i organisk jord är osäkert
 • Saija, SW Yngve och Betty är de härdigaste sorterna
 • Ilte och Varte är sorter med högst avkast i södra Finland
 • kan etableras med skyddsgröda
 • klarar sig dåligt i betesmark
 • innehåller växtöstrogener, så ensilage med hög rödklöverhalt kan orsaka fertilitetsstörningar
 • såddmängd 2-7 kg i blandningar, sådjup 1-2 cm
 • användning av ympade frön är rekommenderad
 • förpackningsstorlek 10 kg