Blodklöver

Blodklöver

  • en annuell baljväxt
  • har en djup pålrot, för foder och gröngödsling
  • förnöjsam, men behöver varmt tillväxtområde
  • en mycket vacker lila blomma, lämplig för landskapsväxt
  • bra biväxt, honungskapacitet 250 kg/ha (+ pollen)
  • såddmängd 10-15 kg/ha, sådjup 1-2 cm
  • ympning förbättrar kvävefixering
  • förpackningsstorlek 5 och 10 kg