Ängssvingel

Ängssvingel

  • för bete och slåttergräs
  • har bättre återväxtförmåga efter slåtter än timotej men sämre vinterhärdighet
  • har bättre kvalitet och smaklighet än rörsvingel
  • har sämre härdighet och ger lägre avkastning än rörsvingel
  • såddmängd i blandningar 4-8 kg/ha
  • sådjup 1-2 cm
  • förpackningsstorlek 20 kg