Foderkål

Foderkål

  • ettårig
  • en av de mest populära växterna på viltåker
  • en aning mer förnöjsam än foderraps
  • på organiska jordar lider lätt av borbrist
  • drar nytta av riklig kalkning
  • frodig växtlighet
  • används i ettåriga viltåkerblandningar och ibland i foderblandningar
  • såddmängd i blandningar 1-3 kg/ha, sådjup 1-2 cm
  • förpackningsstorlek 1, 5 och 10 kg