Naturcom

Naturcom Ab är ett företag som grundades av jordbrukare från Ruukki. Vi har odlat utsäde i 30 år. I dag ansvarar kontraktodlare för den inhemska produktionen.

lue lisää

Sortval

Speciellt med mångåriga gräs är det viktigt att välja den rätta sorten. En bra sort kan lätt avkasta 200 ts/kg/ha/slåtter mer, även om man inte kan märka skillnaden i växtligheten.

lue lisää

Kvävebakterier och kvävefixerande växter

Kvävefixerande växters eller baljväxters förmåga att fixera kväve baserar sig på ett samarbete mellan rötter och kvävebakterier.

lue lisää

Ajankohtaista

lue lisää